WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł archiwalny nr: 14537 z dnia 11 października 2018Drukuj

Leczenie szpitalne - rokowania 2018 - rozstrzygnięcie postępowania [A]

LECZENIE SZPITALNE

ROKOWANIA 2018

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowań prowadzonych w trybie rokowań o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie:

- OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA, w tym OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B18G, B19G

 

ROZSTRZYGNIĘCIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne - szp).

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158