WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Sprostowania i wyjaśnienia

Artykuł archiwalny nr: 14433 z dnia 17 września 2018Drukuj

Wyjaśnienia do artykułu red. Sylwii Sałwackiej, pt.: „Tysiące dzieci musi zmienić terapeutę”, opublikowanym 14 września br. w Gazecie Wyborczej [A]

W związku z artykułem red. Sylwii Sałwackiej, pt.: „Tysiące dzieci musi zmienić terapeutę”, opublikowanym 14 września br. na łamach poznańskiej części Gazety Wyborczej, informujemy:

W powyższym artykule pojawiły się informacje, które wymagają sprostowania. W przywołanej  wypowiedzi konsultant wojewódzkiej w dziedzinie psychologii klinicznej, pani Jadwigi Migaszewskiej – Majewicz padło stwierdzenie: „tej jesieni z mapy miasta znikną zupełnie trzy poradnie leczenia psychiatrycznego dla dzieci, które w ogóle nie dostały kontraktu z Funduszem: przy Opolskiej, Spornej i na os. Piastowskim”. W artykule nie dopisano jednak informacji (którą autorka artykułu otrzymała dzień przed jego wydrukowaniem), że dwie z w/w poradni (przy ul. Opolskiej i Spornej) nie złożyły w ogóle oferty w postępowaniu prowadzonym przez WOW NFZ, w którym wybierano placówki leczące pacjentów w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W praktyce – chętne do leczenia w ramach NFZ placówki są zobowiązane złożyć oferty w ogłoszonym przez Oddział funduszu konkursie, które to oferty poddawane są następnie ocenie i analizie przez komisję konkursową. Nie złożenie oferty pozbawia możliwości zawarcia umowy.

Z kolei oferta trzeciej z wymienionych w artykule placówek posiadała w ocenie komisji konkursowej tzw. braki formalne, co oznacza, że musiała być zgodnie z przepisami – odrzucona, co obecnie jest przedmiotem postępowania odwoławczego. Zatem brak było podstaw do podania informacji o powyższej treści.

To pierwsza taka sytuacja podczas 15 lat kontraktowania przez NFZ świadczeń, kiedy informacje o prowadzonym konkursie pojawiają się na tak wczesnym etapie postępowania. Praktyką jest bowiem po zamknięciu I tury postępowań i rozstrzygnięciu odwołań prowadzenie postępowań uzupełniających i dodatkowych.

Jednocześnie przypominamy, że całość postępowania konkursowego jeszcze się nie zakończyła, obecnie toczy się 9 postępowań uzupełniających i postępowanie odwoławcze od wyników. Trwa też podsumowanie wyników w zakresach już zakontraktowanych lub w postępowaniach, które musiały zostać unieważnione, dlatego Oddział nie wyklucza ogłoszenia kolejnych konkursów uzupełniających w leczeniu psychiatrycznym i uzależnień w Wielkopolsce.

Biuro Prasowe Wielkopolskiego OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158