WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 14423 z dnia 14 września 2018Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne- konkurs ofert 2018 – unieważnienie postępowań

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne.

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018., poz. 1510) postępowania:

  • 15-18-000376/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 w zakresie badania tomografii komputerowej (TK), na obszarze zabezpieczenia: powiat kaliski,
  • 15-18-000378/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 w zakresie badania tomografii komputerowej (TK), na obszarze zabezpieczenia: powiat kolski,
  • 15-18-000380/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 w zakresie badania tomografii komputerowej (TK), na obszarze zabezpieczenia: powiat turecki,
  • 15-18-000386/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 w zakresie badania tomografii komputerowej (TK), na obszarze zabezpieczenia: powiat grodziski

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018., poz. 1510) postępowania:

  • 15-18-000350/AOS/02/3/02.0000.078.02/01 w zakresie badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia, na obszarze zabezpieczenia: powiat czarnkowsko-trzcianecki,
  • 15-18-000360/AOS/02/3/02.0000.079.02/01 w zakresie badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia, na obszarze zabezpieczenia: powiat ostrowski.

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - aos.)

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158