WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł nr: 14370 z dnia 05 września 2018Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - termin rozstrzygnięcia przesuniętego postępowania

Sprostowanie daty rozstrzygnięcia postępowania

W nawiązaniu do komunikatu nr: 14344 z dnia 31 sierpnia 2018 roku: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania informuję, iż w jego treści omyłkowo podana została data przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania na dzień 7.09.2018r. zamiast prawidłowo na dzień 6.09.2018r.

Postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, o numerze: 15-18-000420/PSY/04/1/04.1700.001.02/01, w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych na obszarze zabezpieczenia: powiat Poznań zostanie rozstrzygnięte w dniu 6 września 2018 roku.

z up. Dyrektora WOW NFZ
p.o. Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych
Naczelnik Wydziału Kontroli
Magdalena Koprak

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158