WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PROTESTY

Artykuł nr: 14282 z dnia 20 sierpnia 2018Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia protestu

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA PROTESTÓW

ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Komisja konkursowa uprzejmie informuje, iż przesuwa z dnia 20 sierpnia 2018 roku na dzień 21 sierpnia 2018 roku termin rozstrzygnięcia protestu złożonego w następującym postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

  • 15-18-000420/PSY/04/1/04.1700.001.02/01, na obszarze: Powiat POZNAŃ [3064], dotyczy protestu złożonego przez: Agnieszka Kamińska, Maciej Kamiński, ul. Chojnicka 58, 60-480 Poznań.

Przewodnicząca komisji konkursowej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158