WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 14277 z dnia 20 sierpnia 2018Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 – unieważnienie postępowań

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art.150 ust 1 pkt 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017., poz. 1938), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w następujących zakresach świadczeń:

  • 15-18-000280/AOS/02/1/02.1020.001.02/01 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII w tym: ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE na obszarze zabezpieczenia: Powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI [3002];
  • 15-18-000285/AOS/02/1/02.1020.001.02/01 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII w tym: ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE na obszarze zabezpieczenia: Powiat TURECKI [3027];
  • 15-18-000300/AOS/02/1/02.1222.001.02/01 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU w tym: ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE na obszarze zabezpieczenia: GRUPA POWIATÓW: CHODZIESKI; CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI; WĄGROWIECKI; ZŁOTOWSKI;
  • 15-18-000309/AOS/02/1/02.1450.001.02/01 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII w tym: POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 , ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02, ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA na obszarze zabezpieczenia: GRUPA GMIN: KAZIMIERZ BISKUPI; KLECZEW; KLECZEW; KLECZEW; SKULSK;

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - aos.)

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158