WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 14199 z dnia 24 lipca 2018Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowań

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art.150 ust 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017., poz. 1938), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w następujących zakresach świadczeń:

• 15-18-000279/AOS/02/1/02.1020.001.02/01 w zakresie diabetologii, w tym: świadczenia w zakresie diabetologii – świadczenia pierwszorazowe, na obszarze zabezpieczenia: powiat chodzieski,

• 15-18-000283/AOS/02/1/02.1020.001.02/01 w zakresie diabetologii, w tym: świadczenia w zakresie diabetologii – świadczenia pierwszorazowe, na obszarze zabezpieczenia: powiat rawicki,

• 15-18-000287/AOS/02/1/02.1030.001.02/01 w zakresie endokrynologii, w tym: świadczenia w zakresie endokrynologii – diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie endokrynologii – świadczenia pierwszorazowe na obszarze zabezpieczenia grupa powiatów: jarociński; kaliski; kępiński; ostrowski; ostrzeszowski; pleszewski; Kalisz,

• 15-18-000289/AOS/02/1/02.1030.001.02/01 w zakresie endokrynologii, w tym: świadczenia w zakresie endokrynologii – diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie endokrynologii – świadczenia pierwszorazowe na obszarze zabezpieczenia grupa powiatów: chodzieski; czarnkowsko-trzcianecki; wągrowiecki,

• 15-18-000290/AOS/02/1/02.1050.001.02/01 w zakresie gastroenterologii, w tym: świadczenia w zakresie gastroenterologii – diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie gastroenterologii – świadczenia pierwszorazowe, świadczenia zabiegowe w gastroenterologii-zakres skojarzony z 02.1050.001.02, na obszarze zabezpieczenia: subregion pilski,

• 15-18-000292/AOS/02/1/02.1060.001.02/01 w zakresie geriatrii, w tym: świadczenia w zakresie geriatrii – świadczenia pierwszorazowe, na obszarze zabezpieczenia: subregion leszczyński,

• 15-18-000295/AOS/02/1/02.1100.001.02/01 w zakresie kardiologii, w tym: świadczenia w zakresie kardiologii – świadczenia pierwszorazowe, na obszarze zabezpieczenia: powiat kępiński,

• 15-18-000299/AOS/02/1/02.1222.001.02/01 w zakresie leczenia bólu, w tym: świadczenia w zakresie leczenia bólu – świadczenia pierwszorazowe, na obszarze zabezpieczenia: grupa powiatów: kolski; słupecki; turecki,

• 15-18-000307/AOS/02/1/02.1370.001.02/01 w zakresie medycyny sportowej, na obszarze zabezpieczenia: subregion pilski,

• 15-18-000310/AOS/02/1/02.1450.001.02/01 w zakresie położnictwa i ginekologii, w tym: świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – diagnostyka onkologiczna, świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii-zakres skojarzony z 02.1450.001.02, pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 na obszarze zabezpieczenia grupa gmin: grodziec; rychwał,

• 15-18-000312/AOS/02/1/02.1450.001.02/01 w zakresie położnictwa i ginekologii, w tym: świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – diagnostyka onkologiczna, świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii-zakres skojarzony z 02.1450.001.02, pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02 na obszarze zabezpieczenia grupa gmin: dąbie; grzegorzew; kościelec; olszówka,

• 15-18-000314/AOS/02/1/02.1580.001.02/01 w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w tym: świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – diagnostyka onkologiczna, świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu-zakres skojarzony z 02.1580.001.02 na obszarze zabezpieczenia: powiat kolski,

• 15-18-000315/AOS/02/1/02.1580.001.02/01 w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w tym: świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – diagnostyka onkologiczna, świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu-zakres skojarzony z 02.1580.001.02 na obszarze zabezpieczenia: powiat złotowski,

• 15-18-000316/AOS/02/1/02.1600.001.02/01 w zakresie okulistyki, w tym: świadczenia w zakresie okulistyki – diagnostyka onkologiczna, świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02 na obszarze zabezpieczenia: powiat czarnkowsko-trzcianecki,

• 15-18-000318/AOS/02/1/02.1600.001.02/01 w zakresie okulistyki, w tym: świadczenia w zakresie okulistyki – diagnostyka onkologiczna, świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02 na obszarze zabezpieczenia: powiat kolski,

• 15-18-000319/AOS/02/1/02.1600.001.02/01 w zakresie okulistyki, w tym: świadczenia w zakresie okulistyki – diagnostyka onkologiczna, świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02 na obszarze zabezpieczenia: powiat krotoszyński,

• 15-18-000320/AOS/02/1/02.1600.001.02/01 w zakresie okulistyki, w tym: świadczenia w zakresie okulistyki – diagnostyka onkologiczna, świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02 na obszarze zabezpieczenia: powiat pilski,

• 15-18-000321/AOS/02/1/02.1600.001.02/01 w zakresie okulistyki, w tym: świadczenia w zakresie okulistyki – diagnostyka onkologiczna, świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02 na obszarze zabezpieczenia: powiat słupecki,

• 15-18-000322/AOS/02/1/02.1610.001.02/01 w zakresie otolaryngologii, w tym: świadczenia w zakresie otolaryngologii– diagnostyka onkologiczna, świadczenia zabiegowe w otolaryngologii -zakres skojarzony z 02.1610.001.02 na obszarze zabezpieczenia grupa gmin: chocz; czermin; gizałki; gołuchów; Pleszew.

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - aos.)

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158