WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 14167 z dnia 18 lipca 2018Drukuj

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowania

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: rehabilitacja lecznicza:

 • 15-18-000324/REH/05/1/05.1300.207.02/1 w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na obszarze Powiat Grodziski [3005]
 • 15-18-000325/REH/05/1/05.1300.207.02/1 w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na obszarze Powiat Powiat Jarociński [3006] 
 • 15-18-000327/REH/05/1/05.1300.207.02/1 w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na obszarze Powiat Powiat Międzychodzki [3014] 
 • 15-18-000328/REH/05/1/05.1300.207.02/1 w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na obszarze Powiat  Powiat Słupecki [3023] 
 • 15-18-000329/REH/05/1/05.1300.207.02/1 w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na obszarze Powiat Powiat nowotomyski [3015] 
 • 15-18-000330/REH/05/1/05.1310.208.02/1 w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna na obszarze Gmina Pobiedziska [3021124]
 • 15-18-000332/REH/05/1/05.1310.209.02/1 w zakresie: fizjoterapia domowa na obszarze Powiat Mędzychodzki [3014]
 • 15-18-000334/REH/05/1/05.2300.022.02/1 w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym na obszarze Subregion Pilski [8]
 • 15-18-000335/REH/05/1/05.2300.023.02/1 w zakresie: rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy na obszarze Subregion Pilski [8]
 • 15-18-000336/REH/05/1/05.2300.023.02/1 w zakresie: rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy na obszarze Subregion Koniński [9]          

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: rehabilitacja lecznicza - reh.)

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz
 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158