WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł archiwalny nr: 14151 z dnia 06 lipca 2018Drukuj

Komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego postępowań konkursowych - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień [A]

W związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych mających na celu zawarcie od dnia 1 października 2018 roku umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:  

 1. Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych
 2. Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży
 3. Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 4. Leczenie uzależnień
 5. Program leczenia substytucyjnego
 6. Świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży
 7. Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
 8. Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol
 9. Świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia
 10. Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych
 11. Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży
 12. Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych
 13. Świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne
 14. Świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych
 15. Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu
 16. Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 17. Leczenie środowiskowe (domowe),

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zaprasza na szkolenie dotyczące wyżej wymienionych postępowań, które odbędzie się w dniu 11 lipca 2018 roku, w godzinach od 11:00 do 15:00, w Sali A (I piętro), w Centrum Kongresowym IOR  w Poznaniu ul. Władysława Węgorka 20.

Jednocześnie WOW NFZ przedstawia wybrane akty prawne obowiązujące w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień celem zapoznania się z ich treścią oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386, ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372, ze zm.).

4. Zarządzenie 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

5. Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 19/2017/DSOZ z dnia 15 marca 2017 r.

 

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158