WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł archiwalny nr: 14149 z dnia 05 lipca 2018Drukuj

Zaproszenie na szkolenie dotyczące postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne [A]

W związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 listopada 2018 roku w zakresach:

 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia
 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia
 • badania tomografii komputerowej (TK)
 • badania echokardiograficzne płodu

  Spotkanie odbędzie się 10 lipca 2018 r. w Sali Konferencyjnej WOW NFZ ul. Piekary 14/15,
  61-823 Poznań (I piętro, pokój nr 103)

   

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na sali konferencyjnej, prosimy o przybycie zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

  Harmonogram spotkań:

l.p.

Podmioty z powiatu:

Godzina spotkania

1

chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski, gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, m. Poznań, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński

 

od 9.00 do 12.00

2

jarociński, m. Kalisz, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, kolski, m. Konin, koniński, słupecki, turecki, gostyński, kościański, m. Leszno, leszczyński, rawicki, wolsztyński

 

od 13.00 do 16.00

 

Jednocześnie WOW NFZ w załączeniu przedstawia wybrane akty prawne obowiązujące w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, celem zapoznania się z ich treścią oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ( Dz. U. 2016 poz. 357
  ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372, ze zm.)
 • Zarządzenie Prezesa NFZ nr 22/2018/DSOZ z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Wielkopolskiego OW NFZ

Hanna Philips

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158