WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Artykuł archiwalny nr: 14009 z dnia 25 maja 2018Drukuj

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do budynku WOW NFZ przy ul. Piekary 14/15 w Poznaniu [A]

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Piekary 14/15 w Poznaniu – ZP.261.6.2018

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158