WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł nr: 13986 z dnia 21 maja 2018Drukuj

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2018 - cena jednostki rozliczeniowej, wielkość etatu przeliczeniowego

KOMUNIKAT
DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW – KONKURS OFERT W RODZAJU LECZENIE STOMATOLOGICZNE

CENA JEDNOSTKI ROZLICZENIOWEJ, WIELKOŚĆ ETATU PRZELICZENIOWEGO

W związku z ogłoszonym w dniu 21 maja 2018 r. postępowaniem w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje:

1.       Oczekiwana cena jednostki rozliczeniowej w zakresie:

  •  świadczeń ogólnostomatologicznych  – 1,13 zł.  

2.       Wielkość etatu przeliczeniowego na obszarze województwa wielkopolskiego w zakresie:

  • świadczeń ogólnostomatologicznych  wynosi 12 000 pkt miesięcznie

Minimalny czas pracy lekarza dentysty wynosi:

Nazwa zakresu

Miesięczna   liczba punktów

Liczba godzin udzielania świadczeń w tygodniu – 1 etat przeliczeniowy

Liczba godzin udzielania świadczeń w tygodniu -
 ¾ etatu przeliczeniowego

Liczba godzin udzielania świadczeń w tygodniu -
 ½ etatu przeliczeniowego

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

12 000 pkt

24 godz. - 5 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

18 godz. – 4 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

12 godz. – 3 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Funduszu informuje, iż powyższe ustalenia w zakresie minimalnego czasu pracy obliczonego proporcjonalnie do umniejszonej punktowej wartości etatu przeliczeniowego, w żaden sposób nie wykluczają możliwości wskazania przez oferenta w złożonej ofercie czasu pracy w wyższym wymiarze (np. 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie dla etatu na poziome 12 000 punktów miesięcznie).

Ponadto, powyższe oczywiście nie wyklucza możliwości spełnienia warunków dodatkowo ocenianych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372, ze zmianami)

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158