WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13960 z dnia 14 maja 2018Drukuj

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowań

LECZENIE SZPITALNE

KONKURS OFERT 2018

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie:

 • chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa; chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny
 • chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia
 • położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa
 • okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia; okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia B18, B19
 • ortopedia i traumat narz ruchu - zespół chirurgii jednego dnia
 • urologia - zespół chirurgii jednego dnia
 • chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa; chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny
 • otorynolaryngologia - zespół chirurgii jednego dnia

ROZSTRZYGNIĘCIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne - szp).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158