WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13959 z dnia 14 maja 2018Drukuj

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, iż przesuwa z dnia 14 maja 2018 roku na dzień 21 maja 2018 roku termin rozstrzygnięcia następujących postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 15-18-000206/SZP/03/1/03.4501.032.02/01, na obszarze Województwo WIELKOPOLSKIE [30]
 • 15-18-000210/SZP/03/1/03.4500.032.02/01, na obszarze Grupa powiatów: SUBREGION KALISKI [2]
 • 15-18-000211/SZP/03/1/03.4500.032.02/01, na obszarze Grupa powiatów: SUBREGION KONIŃSKI [2]
 • 15-18-000214/SZP/03/1/03.4500.032.02/01, na obszarze Grupa powiatów: SUBREGION POZNAŃSKI [10]
 • 15-18-000215/SZP/03/1/03.4450.032.02/01, na obszarze Województwo WIELKOPOLSKIE [30]
 • 15-18-000217/SZP/03/1/03.4600.032.02/01, na obszarze Grupa powiatów: SUBREGION KALISKI [2]
 • 15-18-000221/SZP/03/1/03.4580.031.02/01, na obszarze Województwo WIELKOPOLSKIE [30]
 • 15-18-000222/SZP/03/1/03.4580.032.02/01, na obszarze Grupa powiatów: SUBREGION KALISKI [2]
 • 15-18-000226/SZP/03/1/03.4580.032.02/01, na obszarze Grupa powiatów: SUBREGION POZNAŃSKI [10]
 • 15-18-000227/SZP/03/1/03.4640.031.02/01, na obszarze Województwo WIELKOPOLSKIE [30]
 • 15-18-000232/SZP/03/1/03.4640.032.02/01, na obszarze Grupa powiatów: SUBREGION POZNAŃSKI [10]
 • 15-18-000233/SZP/03/1/03.4600.032.02/01, na obszarze Grupa powiatów: SUBREGION POZNAŃSKI [10]

Agnieszka Pachciarz
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158