WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PROTESTY

Artykuł nr: 13942 z dnia 09 maja 2018Drukuj

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia protestów

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA PROTESTÓW

ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE

Komisja konkursowa uprzejmie informuje, iż przesuwa z dnia 09 maja 2018 roku na dzień 11 maja 2018 roku termin rozstrzygnięcia protestów złożonych w następujących postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

  • 15-18-000210/SZP/03/1/03.4500.032.02/01, na obszarze Grupa powiatów: SUBREGION KALISKI [2], dotyczy protestu złożonego przez: Calisia - Józef Bażant, Piotr Bażant Spółka Jawna, ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz;
  • 15-18-000217/SZP/03/1/03.4600.032.02/01, na obszarze Grupa powiatów: SUBREGION KALISKI [2], dotyczy protestu złożonego przez: Calisia - Józef Bażant, Piotr Bażant Spółka Jawna, ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz oraz Visus-Kal Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Poznańska 23, 62-800 Kalisz;
  • 15-18-000222/SZP/03/1/03.4580.032.02/01, na obszarze Grupa powiatów: SUBREGION KALISKI [2], dotyczy protestu złożonego przez: Calisia - Józef Bażant, Piotr Bażant Spółka Jawna, ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz.

Krystyna Knasiecka

Przewodnicząca komisji konkursowej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158