WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł nr: 13913 z dnia 25 kwietnia 2018Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - odwołanie postępowania

Komunikat w sprawie odwołania postępowania konkursowego

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie świadczenia w izbie przyjęć szpitala (ryczałt dobowy)

Działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (ze zm.), oraz uwzględniając treść uprawnienia wynikającego z ogłoszenia z dnia 17 kwietnia 2018 r., zgodnie z którym Dyrektor może odwołać konkurs ofert w całości lub części, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o odwołaniu w całości ogłoszonego w dniu 17 kwietnia 2018 r. postępowania konkursowego nr 15-18-000272/PSY/04/1/04.4900.008.03/01 w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie świadczenia w izbie przyjęć szpitala (ryczałt dobowy), na obszarze województwa wielkopolskiego.

ODWOŁANE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: odwołane, w przedmiocie postępowania:
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - psy ).

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158