WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł nr: 13905 z dnia 17 kwietnia 2018Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

Pliki do pobrania

CENY OCZEKIWANE  CENY OCZEKIWANE  [14KB]
w zakresie: świadczenia dla uzależnionych od alkoholu udzielane w hostelu; świadczenia psychiatryczne dla dorosłych; świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży; świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie; świadczenia psychogeriatryczne; świadczenia psychiatryczne dla przewlekle chorych; świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia; leczenie uzależnień stacjonarne; leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja); świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne; leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja); świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych; świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych z współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza); świadczenia w izbie przyjęć szpitala (ryczałt dobowy); świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne dla dorosłych; świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158