WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PPZ - PROGRAM PILOTAŻOWY POZ PLUS

Artykuł nr: 13899 z dnia 16 kwietnia 2018Drukuj

Program pilotażowy POZ PLUS – konkurs ofert 2018 – ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2018
PPZ POZ PLUS
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

• PROGRAM PILOTAŻOWY POZ PLUS

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: program pilotażowy poz plus - ppz).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

ZARZĄDZENIE Nr 23/2018/DAiS PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

ZARZĄDZENIE Nr 24/2018/DAiS PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Pliki do pobrania

MATERIAŁY KONKURSOWE  MATERIAŁY KONKURSOWE  [1165KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158