WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

POZ - NOCNA i ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 13890 z dnia 13 kwietnia 2018Drukuj

POZ-nocna i świąteczna opieka zdrowotna – konkurs ofert 2018 – przesunięcie terminu otwarcia ofert

KONKURS OFERT 2018

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU OTWARCIA OFERT

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, iż przesuwa termin otwarcia ofert na postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym na terenie Gmina Poznań-Grunwald: z dnia 17 kwietnia 2018 roku na dzień 24 kwietnia 2018 roku godz. 10:00 miejsce otwarcia ofert nie ulega zmianie (ul. Piekary 14/16 Poznań):

Nr postępowania 15-18-000240/POZ/0112/01.0000.162.16/01

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158