WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13873 z dnia 09 kwietnia 2018Drukuj

Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowań

LECZENIE SZPITALNE

KONKURS OFERT 2018

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie:

  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE RYTUKSYMABEM CIĘŻKIEJ PĘCHERZYCY OPORNEJ NA IMMUNOSUPRESJĘ w tym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE RYTUKSYMABEM CIĘŻKIEJ PĘCHERZYCY OPORNEJ NA IMMUNOSUPRESJĘ
  • PROGRAM LEKOWY -IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ w tym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM -IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • PROGRAM LEKOWY - PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH w tym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH

ROZSTRZYGNIĘCIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne - szp).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158