WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13863 z dnia 05 kwietnia 2018Drukuj

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowań

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1938, ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia następujące postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

  • 15-18-000209/SZP/03/1/03.4500.031.02/01 w zakresie CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA na obszarze Subregion PILSKI [8]
  • 15-18-000223/SZP/03/1/03.4580.032.02/01 w zakresie ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA na obszarze Subregion KONIŃSKI [9]
  • 15-18-000225/SZP/03/1/03.4580.032.02/01 w zakresie ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA na obszarze Subregion PILSKI [8]
  • 15-18-000228/SZP/03/1/03.4640.032.02/01 w zakresie UROLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA na obszarze Subregion KALISKI [2]
  • 15-18-000229/SZP/03/1/03.4640.032.02/01 w zakresie UROLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA na obszarze Subregion KONIŃSKI [9]
  • 15-18-000237/SZP/03/1/03.4630.031.02/01 w zakresie CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA PLANOWA na obszarze Subregion KONIŃSKO-PILSKI [263]

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158