WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

Artykuł nr: 13860 z dnia 04 kwietnia 2018Drukuj

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowania

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

NA ZAWARCIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017., poz. 1938 ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowanie nr 15-18-000182/SOK/11/1/11.4132.003.12/01 w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju:

  • ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE w zakresie hemodializoterapia-z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru na obszarze zabezpieczenia: SUBREGION POZNAŃSKI.

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – sok

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158