WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Start Page - Kolumna Pacjent (linki)

Artykuł nr: 13826 z dnia 23 marca 2018Drukuj

Rehabilitacja ambulatoryjna od 1 kwietnia 2018 r. + wykaz placówek

Od 1 kwietnia 2018 roku będą obowiązywać nowe umowy na leczenie pacjentów w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej. Po rozstrzygnięciu postępowań konkursowych w Wielkopolsce działać będzie 229 placówek, o 9 więcej niż do tej pory.

Umowy w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej zostały zawarte na 5 lat. Pojawia się 35 zupełnie nowych podmiotów. Część placówek (21 podmiotów), które obecnie świadczą jeszcze usługi rehabilitacji, zakończy umowę 31 marca, ale zdecydowana większość będzie pracować dalej w ramach umów z NFZ.

W tym roku Wielkopolski OW NFZ przeznaczy na usługi rehabilitacji ambulatoryjnej ponad 44,3 mln złotych. Jeśli do tej kwoty dołoży się wartość umów w fizjoterapii domowej (o której rozstrzygnięciu już pisaliśmy na początku br. roku), to łącznie otrzymamy prawie 50 mln złotych przeznaczonych na rehabilitowanie pacjentów w warunkach ambulatoryjnych i domowych, tj. o około 3 mln więcej niż w porównywalnym okresie czasu w ubiegłym roku.

Zmiany w rozmieszczeniu i liczbie placówek dotykają większość powiatów Wielkopolski. W części, zwiększy się liczba podmiotów – np. powiat obornicki zyskuje jeden więcej i od początku kwietnia mieszkańcy tego regionu mogą korzystać z usług rehabilitacji w 4 placówkach. Podobnie jest  w powiatach: średzkim, śremskim i złotowskim oraz kaliskim – zamiast dwóch dotychczasowych, działać będą trzy placówki.   

Z kolei w części powiatów zmiany dotyczą tylko rozmieszczenia placówek, ich liczba pozostanie taka sama, np. w Koninie w dalszym ciągu działać będzie 11 placówek, w tym jedna dotychczasowa kończy umowę a inna – zupełnie nowa - świadczyć będzie usługi od 1 kwietnia.

Bez zmian pozostało 11 powiatów: chodzieski, gostyński, grodziski, miasto Kalisz, kępiński, kościański, leszczyński, międzychodzki, ostrowski, pleszewski i szamotulski.

Wszystkie zmiany zawiera poniższy wykaz placówek, ułożony alfabetycznie według nazwy powiatu, z możliwością filtrowania. Na czerwono zaznaczono te podmioty, które po 31 marca nie będą już  świadczyć usług, a błękitnym kolorem - zupełnie nowe podmioty. Wykaz zawiera także potrzebne pacjentom informacje o adresie i numerze telefonu do placówki.

WYKAZ PLACÓWEK

 

Czym jest rehabilitacja ambulatoryjna?

W skład rehabilitacji ambulatoryjnej wchodzi porada lekarska rehabilitacyjna i zabiegi fizjoterapeutyczne.

Skierowanie na fizjoterapię może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli np. lekarz rodzinny, specjalista. Pacjent wybiera placówkę, a następnie powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 od dnia jego wystawienia.

W ramach świadczeń gwarantowanych pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

Co ważne, jeśli pacjent z uwagi na stan zdrowia nie może o własnych siłach dotrzeć do placówki, zabiegi (te, które mogą być realizowane poza placówką) mogą być również wykonywane u niego w domu. 

W ramach rehabilitacji ambulatoryjnej są udzielane rożne rodzaje zabiegów z zakresu:

- fizykoterapii: elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym, ultradźwięki, hydroterapia, krioterapia, balneoterapia.

- kinezyterapii, np.: ćwiczenia bierne, czynno-bierne i wspomagane, nauka czynności lokomocyjnych, zabiegi z użyciem wyciągów, laseroterapia.

- masażu

Szczegółowe informacje o tym zakresie świadczeń, znajdują się w koszyku świadczeń gwarantowanych: https://www.gov.pl/zdrowie/rehabilitacja-lecznicza-w-warunkach-ambulatoryjnych

 

Co zrobić, kiedy placówka, w której pacjent oczekiwał na zabiegi kończy umowę?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, pacjent ma prawo wyboru placówki, udzielającej świadczeń spośród wszystkich, które zawarły umowy z NFZ.

Jeżeli dotychczasowa placówka zakończy wykonywanie umowy przed udzieleniem świadczenia osobie wpisanej na listę oczekujących, jest zobowiązana wydać pacjentowi oryginał skierowania i bezpłatne zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących z podaną datą zgłoszenia.

Gdy pacjent zgłasza się do nowej placówki, powinna ona ustalić kolejność przyjęć z uwzględnieniem daty zgłoszenia pacjenta u poprzedniego lekarza. Oryginał skierowania należy dostarczyć w ciągu 14 dni od momentu zarejestrowania w nowej placówce.

Trzeba również pamiętać o swojej dotychczasowej dokumentacji medycznej. Do przechowywania oryginału zobowiązana jest placówka, nawet jeśli kończy realizację umowy z NFZ, ale ma jednocześnie obowiązek wydać na życzenie pacjenta kopię, za którą może pobrać opłatę.

Szczegóły dotyczące sytuacji, kiedy dotychczasowa placówka kończy realizację umowy znajdują się w serwisie: Zasady korzystania ze świadczeń, jeśli placówka kończy umowę z NFZ

Biuro Prasowe WOW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158