WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13802 z dnia 15 marca 2018Drukuj

Szkolenie dla świadczeniodawców – konkurs ofert w rodzaju leczenie szpitalne (hospitalizacja planowa; leczenie jednego dnia)

Szkolenie dla świadczeniodawców – konkurs ofert w rodzaju leczenie szpitalne

(hospitalizacja planowa; leczenie jednego dnia)

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu pragnie zaprosić na szkolenie dotyczące postępowań konkursowych na zawieranie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne nieobjętych systemem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, ogłoszonych w dniu 13 marca 2018 roku:

 • CHIRURGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
 • CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
 • CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY
 • CHIRURGIA OGÓLNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
 • GINEKOLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
 • POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA)
 • OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
 • OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B18, B19
 • ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA
 • ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY
 • ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA - ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19
 • ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
 • UROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
 • UROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY
 • UROLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
 • OTORYNOLARYNGOLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
 • CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA PLANOWA
 • CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY

które odbędzie się w Centrum Kongresowym Hotel IOR, przy ul. Węgorka 20 w Poznaniu, sala B, I piętro, w dniu 19 marca 2018 roku, o godz. 10:30.

Tematem szkolenia będą warunki zawarcia i realizacji umów oraz zagadnienia informatyczne związane z przygotowaniem oferty elektronicznej, w związku z czym wskazana jest obecność osób zajmujących się omawianą problematyką.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Hanna Philips

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158