WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13795 z dnia 13 marca 2018Drukuj

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

Pliki do pobrania

CENY OCZEKIWANE  CENY OCZEKIWANE  [14KB]
w zakresie: ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa (wyłącznie ginekologia); chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa; chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia; chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny chirurgia dziecięca - zespół chirurgii jednego dnia; ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja planowa; ortopedia i traumat narz ruchu - zespół chirurgii jednego dnia; ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja planowa – zabiegi endoprotezoplastyki H01, H02, H09, H10, H13, H14, H15; ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny; okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia; okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia B18, B19; otorynolaryngologia - zespół chirurgii jednego dnia; chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja planowa; chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny; urologia - hospitalizacja planowa; urologia - zespół chirurgii jednego dnia; urologia - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158