WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13794 z dnia 13 marca 2018Drukuj

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2018
LECZENIE SZPITALNE
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie:

 • GINEKOLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA; POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA)
 • CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA; CHIRURGIA OGÓLNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA; CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY
 • CHIRURGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
 • ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA; ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA; ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA - ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H13, H14, H15; ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY
 • OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA; OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B18, B19
 • OTORYNOLARYNGOLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
 • CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA PLANOWA; CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY
 • UROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA; UROLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA; UROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne – szp).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158