WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Artykuł archiwalny nr: 13783 z dnia 09 marca 2018Drukuj

Przetarg nieograniczony na zakup pakietu serwisowego (maintenance producenta) dla oprogramowania zabezpieczającego, [A]

Przetarg nieograniczony na zakup pakietu serwisowego (maintenance producenta) dla oprogramowania zabezpieczającego, monitorującego pracę serwerów bazodanowych w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. ZP.261.4.2018

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158