WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

Artykuł nr: 13780 z dnia 08 marca 2018Drukuj

Opieka paliatywna i hospicyjna - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowań

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU KONKURSÓW OFERT NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna w następującym zakresie świadczeń:

  • 15-18-000193/OPH/15/1/15.1180.007.02/01 w zakresie świadczeń: porada w poradni medycyny paliatywnej na obszarze zabezpieczenia: grupa powiatów - subregion leszczyński
  • 15-18-000194/OPH/15/1/15.2181.028.02/01 w zakresie świadczeń: perinatalna opieka paliatywna na obszarze zabezpieczenia: województwo wielkopolskie

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: opieka paliatywna i hospicyjna - oph).

Z up. Dyrektora WOW NFZ
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Hanna Philips

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158