WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13762 z dnia 02 marca 2018Drukuj

Leczenie szpitalne - chemioterapia - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowań

LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA

KONKURS OFERT 2018

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowań prowadzonego w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne - chemioterapia, w zakresie:

  • chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym w tym substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym
  • chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym w tym substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym

ROZSTRZYGNIĘCIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne - szp).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158