WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13758 z dnia 28 lutego 2018Drukuj

Leczenie szpitalne – programy lekowe - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowania

KONKURS OFERT 2018
LECZENIE SZPITALNE
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne - programy lekowe w zakresie:

  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH w tym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne – szp).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

treść Obwieszczenia Ministra Zdrowia

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf