WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13743 z dnia 26 lutego 2018Drukuj

Leczenie szpitalne - rokowania 2018 - odwołanie postępowań

LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY LEKOWE

ODWOŁANIE POSTĘPOWAŃ

W związku z uprawnieniem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia określonym w treści ogłoszeń postępowań z dnia 21.02.2018r. Odział Funduszu informuje o odwołaniu postępowań ogłoszonych w dniu 21.02.2018r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe na terenie województwa wielkopolskiego.

Odwołane postępowania w trybie rokowań:

  • 15-18-000198/SZP/03/5/03.0000.395.02/03 - LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (aHUS)
  • 15-18-000199/SZP/03/5/03.0000.396.02/03 - LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)

ODWOŁANE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: odwołane, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne - szp).

z up. Dtrektora WOW NFZ

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Hanna Philips

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158