WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13742 z dnia 26 lutego 2018Drukuj

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - odwołanie postępowań

LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY LEKOWE

ODWOŁANIE POSTĘPOWAŃ

W związku z uprawnieniem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia określonym w treści ogłoszeń postępowań z dnia 21.02.2018r. Odział Funduszu informuje o odwołaniu postępowań ogłoszonych w dniu 21.02.2018r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe na terenie województwa wielkopolskiego.

Odwołane postępowania w trybie konkursu ofert:

  • 15-18-000195/SZP/03/5/03.0000.391.02/01- LECZENIE RYTUKSYMABEM CIĘŻKIEJ PĘCHERZYCY OPORNEJ NA IMMUNOSUPRESJĘ
  • 15-18-000196/SZP/03/5/03.0000.392.02/01 - IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ
  • 15-18-000197/SZP/03/5/03.0000.393.02/01- PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH

ODWOŁANE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: odwołane, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne - szp).

z up. Dyrektora WOW NFZ

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Hanna Philips

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158