WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 13708 z dnia 13 lutego 2018Drukuj

Komunikat dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWCÓW

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAWARCIE UMÓW W RODZAJU ŚWIADCZEŃ ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

 

W związku z wejściem w życie od dnia 3 marca 2018 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu odwołuje postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie:

  • ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ

KOD POSTĘPOWANIA 15-18-000138/ZPO/12/2/06

Odwołane postępowanie dotyczy również świadczeniodawców planujących dodać nowe miejsca udzielania świadczeń do obecnie obowiązującej umowy od dnia 1 marca 2018 roku.

 

Agnieszka Pachciarz

Dyrektor

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158