WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 13647 z dnia 24 stycznia 2018Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

INFORMACJA O

ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ

W RODZAJU

 ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, dokonano pozytywnej oceny wniosków złożonych w Oddziale Funduszu przez następujących wnioskodawców:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Henryk Grudniewicz Stabil-Med.
Sport ul. Królewska 22, 60-685 Poznań

·         ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

 FONMEDICA LESZEK WŁODARCZAK ul. Racławicka 1a, 64-100 Leszno

·         ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU

 MODELOWANIE SŁUCHU SP. Z O.O. ul. Jana Karola Chodkiewicza 6, 35-045 Rzeszów

·         ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU

  Umowy będą obowiązywać od dnia 01.02.2018 roku.

 Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań zostały zamieszczone na tablicy informacyjnej w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzka 158.

 

Dyrektor

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158