WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Recepty numerowane

Link do strony logowania Systemu Numerowania Recept Lekarskich.

Artykuł nr: 13643 z dnia 23 stycznia 2018Drukuj

Komunikat Centrali NFZ ws. wystawiania recept

WOW NFZ Wydział Gospodarki Lekami przekazuje informację Centrali NFZ

 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich ( Dz. U. 2017r. poz. 1570) recepty posiadające w zakresie danych  numer umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, mogą być wystawiane przez lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów i realizowane w aptekach do czasu wydania nowych przepisów, opublikowanych w obecnie procedowanym rozporządzeniu Ministra zdrowia w sprawie recept.

 

 

 

Wydział Gospodarki Lekami

tel.61 850 61 84; 61 658 04 21

Biuletyn Informacji Publicznej