WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13622 z dnia 15 stycznia 2018Drukuj

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

Pliki do pobrania

CENY OCZEKIWANE  CENY OCZEKIWANE  [13KB]
w zakresie: gastroenterologia - hospitalizacja planowa; gastroenterologia - zespół opieki dziennej; chirurgia naczyniowa - hospitalizacja planowa; chirurgia naczyniowa - zespół chirurgii jednego dnia; chirurgia plastyczna - hospitalizacja planowa; chirurgia plastyczna - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny; chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja planowa; chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158