WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13571 z dnia 08 stycznia 2018Drukuj

Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowania

LECZENIE SZPITALNE

KONKURS OFERT 2018

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie:

  • program lekowy - leczenie choroby Pompego w tym leki w programie lekowym - leczenie choroby Pompego

ROZSTRZYGNIĘCIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne - szp).