WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 13566 z dnia 05 stycznia 2018Drukuj

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 – przesunięcie terminu rozstrzygnięcie postępowań

REHABILITACJA LECZNICZA

KONKURS OFERT 2018

PRZESUNIĘCIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przesuwa termin rozstrzygnięcia postępowań ogłoszonych w dniu 31.10.2017 r., prowadzonych w trybie konkursu ofert pod numerem:

  • 15-18-000090/REH/05/1/05.1310.208.02/01- na obszarze zabezpieczenia GMINA POZNAŃ-STARE MIASTO;
  • 15-18-000091/REH/05/1/05.1310.208.02/01- na obszarze zabezpieczenia GRUPA GMIN – GMINY BLIZANÓW, BRZEZINY, GODZIESZE WIELKIE, KOZMINEK,MYCIELIN, STAWISZYN, SZCZYTNIKI, ŻELAZKÓW, KALISZ

w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna z dnia 05.01.2018 r. na dzień 10.01.2018 r.

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158