WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nabór na stanowisko księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Artykuł nr: 13562 z dnia 04 stycznia 2018Drukuj

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko księgowego w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale Księgowości

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

 

informuje o wyniku naboru WKS.110.61.2017, ogłoszonego 10 listopada 2017 r.:

 

Określenie stanowiska

Księgowy w Dziale Księgowości Świadczeń Zdrowotnych  w Wydziale Księgowości Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

 

Anna Pasińska, zam. Poznań

 

 

Uzasadnienie

kandydatka wykazała się wiedzą i umiejętnościami wystarczającymi do zatrudnienia na powyższym stanowisku

 

Poznań, dnia 4 stycznia 2018 r.

Dyrektor

Wielkopolskiego OW NFZ w Poznaniu

Agnieszka Pachciarz

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158