WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

Artykuł nr: 13516 z dnia 14 grudnia 2017Drukuj

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2018 – rozstrzygnięcie postępowań

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
KONKURS OFERT 2018

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowań o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w zakresie:

  •  tlenoterapia domowa
  • żywienie dojelitowe w warunkach domowych

ROZSTRZYGNIĘCIE
(w informatorze proszę wybrać datę 2018 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – sok).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158