WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 13515 z dnia 14 grudnia 2017Drukuj

Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do obowiązujących umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Informacja o możliwości wprowadzenia zmian do obowiązujących umów

o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w przedmiocie świadczeń położna poz

w zakresie opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej oraz pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego

 

KOD POSTĘPOWANIA 15-18-000143/POZ/0113/01.0034.010.01/07

 

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.)

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15
 

informuje,

że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku przepisów zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r., które zmieniło zarządzenie Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej możliwe jest rozszerzenie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w przedmiocie świadczeń położna poz o realizację świadczeń położnej poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej.

Świadczeniodawcy realizujący umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w przedmiocie świadczeń położnej poz, wyrażający wolę rozszerzenia umowy o nowy zakres skojarzony świadczenia położnej poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej  i/lub rozszerzenia umowy o zakres skojarzony pobierania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego możliwy do realizacji, jak dotychczas na podstawie zapisów zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami,  zobowiązani są do złożenia formularza wniosku aktualizacyjnego sporządzonego w formie elektronicznej i papierowej, w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz

osobiście: w budynku WOW NFZ w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158, (pokój 214 - II piętro)

lub

wysłania na adres: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
60-309 Poznań
ul. Grunwaldzka 158.

Wnioskujący o rozszerzenie umów od dnia 1 stycznia 2018 roku proszeni są o złożenie wniosków do dnia 20 grudnia 2017 roku, do godz. 15:00. Złożenie wniosków w tym terminie gwarantuje ich terminowe rozpatrzenie przez OW NFZ. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca roku 2018, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Hanna Philips

Pliki do pobrania

ZAPYTANIE - ZPO  ZAPYTANIE - ZPO  [24KB]
PODSTAWY PRAWNE  PODSTAWY PRAWNE  [22496KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158