WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13489 z dnia 08 grudnia 2017Drukuj

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE)

KONKURS OFERT 2017

PRZESUNIĘCIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przesuwa termin rozstrzygnięcia postępowania ogłoszonego w dniu 13.11.2017 r., prowadzonego w trybie konkursu ofert pod numerem:

  • 15-17-000928/SZP/03/5/03.0000.357.02/01 - na obszarze zabezpieczenia GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w zakresie PROGRAM LEKOWY - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A z dnia 08.12.2017 r. na dzień 20.12.2017 r.

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158