WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13450 z dnia 23 listopada 2017Drukuj

Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - konkurs ofert 2017 - odwołanie postępowania

LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE LEKOWE

LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI

konkurs ofert 2017 – odwołanie postępowania

W związku z uprawnieniem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia określonym w treści ogłoszeń postępowań z dnia 13.11.2017r., uwzględniając jednocześnie techniczny błąd dotyczący budowy zapytań ofertowych, Odział Funduszu informuje o odwołaniu postępowania konkursowego ogłoszonego w dniu 13.11.2017r. w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) w zakresie: Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki.

Odwołane postępowanie zastąpione zostało nowym ogłoszonym w dniu 23 listopada 2017 r. postępowaniem konkursowym, w wyniku czego ustalone zostały nowe terminy:

- składania ofert do 7 grudnia 2017 r.

- otwarcia ofert 11 grudnia 2017 r.

- rozstrzygnięcie postępowania 18 grudnia 2017r.

Niezbędne informacje znajdują się w treści ogłoszenia o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie Szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) – konkurs ofert 2017.

  • Odwołane postępowanie 15-17-000931 zastępuje się postępowaniem 15-17-000932

ODWOŁANE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: odwołane, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne - szp).

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Hanna Philips

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158