WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 13447 z dnia 22 listopada 2017Drukuj

Komunikat dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2018 i lata następne

KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAWARCIE UMÓW

W RODZAJU ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA ROK 2018 I LATA NASTĘPNE

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne winni złożyć odrębne wnioski na każdy zakres świadczeń.

Jeżeli wnioskodawca składa wnioski dotyczące więcej niż jednego zakresu świadczeń może dołączyć dokumenty wyłącznie do wniosku dla jednego zakresu świadczeń; jednocześnie na wnioskach dotyczących pozostałych zakresów powinien umieścić informację o numerze postępowania oraz informację, do którego wniosku dołączył dokumenty.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są na stronie: Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-poznan.pl w zakładce Dla świadczeniodawcy, Konkursy ofert, rokowania i aneksowanie umów – 2018.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów w roku 2018 proszeni są o złożenie wniosków w WOW NFZ przy ulicy Grunwaldzkiej 158, 60-309 Poznań – pokój 214 II p. (BOKO). Wnioskodawcy zobligowani są do spełnienia wymogów określonych w obowiązujących aktach prawnych.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Hanna Philips

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158