WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Recepty numerowane

Link do strony logowania Systemu Numerowania Recept Lekarskich.

Artykuł nr: 13434 z dnia 29 listopada 2017Drukuj

Aktualizacja danych w SNRL w celu utrzymania uprawnień do pobierania recept

Wydział Gospodarki Lekami WOW NFZ w Poznaniu uprzejmie informuje, że osoby, które do dnia dzisiejszego nie sporządziły wniosku o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept utracą po 31 grudnia 2017 r. dostęp do pobierania puli numerów dla recept na leki refundowane.

Aby utrzymać dostęp do pobierania puli numerów recept na leki refundowane, należy w Systemie Numerowania Recept Lekarskich - SNRL dokonać następujących czynności:

1. Zalogować się na swoje konto w SNRL (https://recepty.nfz.poznan.pl/ap-recepty/) używając PINu oraz aktualnego hasła.

 

2. Wygenerować na koncie SNRL „wniosek o aktualizację danych” (jeśli nie był wcześniej sporządzony, jeśli był sporządzony należy przejść do pkt 4).

 

3. Wypełnić wersję elektroniczną „wniosku o aktualizację danych” poprzez uzupełnienie w nim danych obejmujących dane osobowe oraz ewentualne miejsca udzielania świadczeń (miejsca wystawiania recept).

 

4. Przekazać wersję elektroniczną „wniosku o aktualizację danych” do WOW NFZ – poprzez kliknięcie „przekaż”.

 

5. Po zatwierdzeniu przez WOW NFZ przekazanego „wniosku o aktualizację danych” (zmiana statusu z „przekazany” na „przyjęty”), wygenerować wersję elektroniczną „wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania recept”.

 

6. Przekazać wersję elektroniczną „wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania recept” poprzez kliknięcie „przekaż”.

 

7. Wydrukować wersję papierową „wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania recept” poprzez kliknięcie „drukuj”, podpisać go i przekazać pocztą lub osobiście na adres: WOW NFZ – Wydział Gospodarki Lekami - 61-823 Poznań, ul. Piekary 14/15.  

 

Termin przesłania wersji papierowej „wniosku o utrzymanie uprawnień do pobierania recept” został przedłużony do  dnia 31 grudnia 2017r.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 80/2016 Prezesa NFZ w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.

 

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub zapraszamy do placówek w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku:

  1. WOW NFZ w Poznaniu Wydział Gospodarki Lekami ul. Piekary 14/15 (pokój nr 903), tel. 61 658 04 21; 61 850 63 95; 61 850 61 84
  2. Delegatura WOW NFZ w Kaliszu,  ul. Kolegialna 4, tel. 62 501 89 70.
  3. Delegatura WOW NFZ w Koninie, ul. Szpitalna 43, tel. 63 240 29 10.
  4. Delegatura WOW NFZ w Lesznie, ul. Kościuszki 4, tel. 65 528 61 70.
  5. Delegatura WOW NFZ w Pile, ul. Wojska Polskiego 43, tel. 67 351 28 80.

 

W przypadku rezygnacji z utrzymania uprawnień do pobierania numerów recept prosimy o informacje zwrotną w postaci oświadczenia o rezygnacji z uprawnień.

 

W celu ułatwienia pracy przy wypełnianiu wniosków zamieszczany instrukcje sporządzania wniosków w systemie SNRL:

- Wniosek aktualizacyjny - link

- Wniosek o utrzymanie uprawnień - link     

- Dla osób nieposiadających aktualnego hasła - wniosek o wygenerowanie nowego - link             

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Wielkoposki OW NFZ

Hanna Philips

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158