WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Recepty numerowane

Link do strony logowania Systemu Numerowania Recept Lekarskich.

Artykuł nr: 13431 z dnia 16 listopada 2017Drukuj

Weryfikacja uprawnień pacjentów do leków refundowanych

Szanowni lekarze i lekarki, w związku z pojawiającymi się przypadkami braku weryfikacji prawa pacjenta do otrzymania recept refundowanych, uprzejmie przypominamy o konieczności każdorazowego weryfikowania tego prawa w EWUŚ (wniosek o dostęp w SNRL/Portal Personelu) lub przyjmowania od pacjentów pisemnego oświadczenia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnego z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 10 marca 2015 w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/438

źródło: Wydział Gospodarki Lekami WOW NFZ

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej