WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Artykuł nr: 13376 z dnia 23 października 2017Drukuj

Przetarg nieograniczony na system ochrony aplikacji webowych dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Przetarg nieograniczony na system ochrony aplikacji webowych dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Numer sprawy: ZP.261.17.2017.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158