WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 13368 z dnia 16 października 2017Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu w Kole

W związku z zaprzestaniem z dniem 30.09.2017 r. realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej  ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Kole, ul. Józefa Poniatowskiego 25, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych :

 LP

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

1

Specjalistyczny Chirurgiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

62-600 Koło,

ul. PCK  8/21

63 272 24 32

2

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rehasport Clinic

62-500 Konin

Ul. Szpitalna 43

 

63 244 44 30

3

Spółka Jawna Eskulap Marek Zabłocki, Mirosław Chorzewski, Danuta Zabłocka

62-510 Konin

ul. Szeligowskiego 1

 

63 242 07 44

4

Spółka M.A.R.Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Maxmed 1

62-510 Konin

Ul. 11 Listopada 26

 

63 243 63 30

5

Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy Med.-Alko Sp. z o.o,.

62-510 Konin  

Ul. Gajowa 7

 

63 249 13 90

6

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chiron Stec Steinke Arleta

62-510 Konin

Ul. Goździkowa 2

 

63 245 87 80

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy.  W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta oraz oryginał skierowania .

Podstawa prawna

(Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm.))

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158