WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nabór na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

Artykuł nr: 13359 z dnia 10 października 2017Drukuj

Wynik naboru na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

 

 

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

 

informuje o wyniku naboru WKS.110.42.2017, ogłoszonego 14 sierpnia 2017 r.:

 

Określenie stanowiska

starszy referent w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

 

Karol Subocz, zam. Poznań

Zuzanna Drymel, zam. Koziegłowy

 

Uzasadnienie

kandydaci wykazali się wiedzą i umiejętnościami wystarczającymi do zatrudnienia na powyższym stanowisku

 

Poznań, dnia 10 października 2017 r.

Z up. Dyrektora WOW NFZ

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Magdalena Kraszewska

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158