WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Nabór na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

Artykuł nr: 13359 z dnia 10 października 2017Drukuj

Wynik naboru na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

 

 

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

 

informuje o wyniku naboru WKS.110.42.2017, ogłoszonego 14 sierpnia 2017 r.:

 

Określenie stanowiska

starszy referent w Sekcji Świadczeń Stacjonarnych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

 

Karol Subocz, zam. Poznań

Zuzanna Drymel, zam. Koziegłowy

 

Uzasadnienie

kandydaci wykazali się wiedzą i umiejętnościami wystarczającymi do zatrudnienia na powyższym stanowisku

 

Poznań, dnia 10 października 2017 r.

Z up. Dyrektora WOW NFZ

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Magdalena Kraszewska

Biuletyn Informacji Publicznej