WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 13276 z dnia 04 września 2017Drukuj

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

REHABILITACJA LECZNICZA
KONKURS OFERT 2017

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowań o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie:

  • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym
  • rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym
  • rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy
  • rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/ oddziale dziennym
  • rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych
  • rehabilitacja neurologiczna

ROZSTRZYGNIĘCIE
(w informatorze proszę wybrać datę 2017 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: rehabilitacja lecznicza - reh).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158